Etapes

En l’obra de Miquel Llacuna trobem diverses línies de treball: la formació personal, la seva tasca pedagògica, l’obra feta per encàrrec ―que és el gruix més important de la seva producció― i, finalment, el que anomenem pintor de cavallet, una obra escassa molt lligada al temps lliure, on s’expressa amb més llibertat.

L’agrupem en cinc etapes: els inicis (1915-1936), la Guerra Civil>Àfrica (1937-1941), la postguerra>realista (1942-1953), l’època d’estudi>estilista (1954-1963) i l’última etapa>Cadis (1964-1967).