Biografia/Servei militar/Tetuan

Biografia /Servei militar/Tetuan

El 26 de juny de 1940, va tornar a ser mobilitzat de nou, aquest cop per fer el servei militar. Inicialment creia que el destinarien a Barcelona, però en una carta datada el 7 d’agost va explicar que marxava a una destinació desconeguda. Tres dies després, va arribar a Ceuta, és a dir, a l’Àfrica. Finalment va ser destinat al «Zoco de Jemis de Anyera», prop de Tetuan.

Aquesta etapa és creativament prolífica, ja que continua fent gran quantitat de dibuixos de tipus i ambients que troba al Marroc. Com a resultat d’aquest treball, en sortiran dues exposicions: l’una, organitzada pel seu germà Pau per a la Festa Major d’Igualada i titulada «Estampas de Marruecos», era la seva primera exposició individual; l’altra a la Sala Dalmau de Barcelona, «Marruecos Español», ambdues de l’any 1941. En aquest mateix any guanyarà el concurs organitzat per fer la portada del programa de la Festa Major.

El primer projecte gran que trobem documentat és la capella que dissenya per a l’exèrcit en el mateix Jemis de Anyera. Va començar a treballar-hi el febrer de 1941 i la capella es va inaugurar el 22 de juny d’aquell mateix any.

El 17 de novembre de 1941 va ser llicenciat definitivament de l’exèrcit.

Veure imatges:  http://www.miquelllacuna.com/?page_id=561