Biografia/La guerra

Biografia/La guerra

El juliol de 1936, un sector dels militars espanyols es van revoltar contra el govern de la República i va començar una guerra que duraria tres anys. Com a conseqüència de la revolta, va ser assassinat el seu pare per membres d’una patrulla de control. Aquest fet marcarà la seva vida i la de la família. Va ser l’agost del mateix 1936.

En unes dates que no podem precisar de l’inici de la guerra ―i potser ja des d’abans―, residia en una pensió de Barcelona situada al carrer de Muntaner, núm. 82, 1r, on també hi havia el seminarista igualadí Joan Domènech i Prat, que seria assassinat el desembre de 1936. Poc abans, el mes de setembre, Miquel Llacuna va ser mobilitzat. Fins al dia 9 de juliol de 1937 va estar-se a Manresa, des d’on va ser destinat a Casp, on va fer d’oficinista.A partir d’aquest emplaçament, va començar un periple per diversos pobles i ciutats. En les cartes que enviava ―gairebé cada dia―, parlava de Quinto, Fuentes de Ebro, Azaila, Roden… Més tard ja les encapçalaria amb un genèric Front de l’Est. En una d’elles, la datada el 5 de setembre de 1937, esmentava que ja es trobava al front.

Durant tot aquest període de guerra, va escriure regularment a la família i als amics, i en les cartes incloïa dibuixos que reflectien la vida militar.

L’any 1938 va ser destinat al front d’Aragó concretament a transmissions.  Al final d’aquell mateix any, va ser fet presoner per l’exèrcit franquista. La Comisión Classificadora de Prisioneros y Presentados va certificar el dia 25 de novembre que era «Afecto» i el va destinar a la Caja de Reclutas de Burgos, amb la finalitat de reincorporar-lo oportunament.

Acabada la guerra, i segons un certificat del mateix exèrcit espanyol, va ser llicenciat el dia 5 d’agost i va tornar a Igualada. Va incorporar-se de bell nou a La Hispano Igualadina a Barcelona i va continuar a l’Institut del Teatre. L’any 1939 va dissenyar, per a la reedició de l’Hoja Dominical de Igualada,  la capçalera i els titulars de les seves seccions.

Biografia >Apunts en temps de guerra: Ja en les primeres cartes del 1937, trobem dibuixos fets a manera d’il·lustració en el mateix full de carta. Al cap d’un temps, els dibuixos són fets en llibretes i fulls a part. Es conserven gran quantitat d’aquest dibuixos. Temàticament, la majoria són escenes de la vida militar, mentre que uns quants són paisatges urbans de les ciutat per on passava. Els dibuixos són una crònica de la vida al front: el dia a dia, els soldats, les marxes i les guàrdies, etc. No són dibuixos complexos, sinó apunts fets sobre la marxa i segurament moltes vegades del natural. En les cartes hi ha diverses referències als dibuixos, per demanar material, llapis de colors, o bé per avisar que envia dibuixos per mitjà d’algun company: «M’interessaria que per mitjà de correus enviessis un paquetet que contingués lo següent: Una capsa de llapis de color, no cal que siguin d’aquell tant bons (foren molt cars) n’hi aquells dolents, pots triar una cosa que estigui bé. Un bloc d’aquells que vaig comprar per escriure o sigui com el de les cartes que us he anat enviant fins ara»

Veure imatges. http://www.miquelllacuna.com/?page_id=134