barcelona/altar del crist de l’agonia

primer projecte de l'altar del crist de l'agonia (1948)

segon projecte de l'altar del crist de l'agonia (1948)

vista general de l'altar

vista de la part superior

part lateral esquerra amb la representació al·legórica dels sants

part lateral dreta amb la representació al·legórica dels sants

sant joan i maría salomé

la verge maria i maria magadalena

detall de la senefa del fons

(veure: http://www.miquelllacuna.com/?page_id=770 )