Igualada/Baptisteri de la Basílica de Santa Maria d’Igualada

 Baptisteri de la Basílica de Santa Maria> Igualada

Any del 1r. projecte:  7 de juliol de 1964

Any del 2n. projecte: 17de juliol de 1964

Any de la inauguració: 1965

Lloc: Basílica de Santa Maria d’Igualada (plaça del Bruc, Igualada)

Història

El Baptisteri de la Basílica de Santa Maria va ser projectat l’any 1904 per l’arquitecte d’Ignasi M. Colomer i Oms, seguint l’estil modernista.

Durant la guerra del 1936-1939 va ser destruït. Passada la Guerra Civil, es va recuperar la decoració de les parets i es van encarregar a Miquel Llacuna els dos elements que havien desaparegut: la làmpada i la tapa de la pica.

El primer projecte és el 7 de juliol de 1964. La làmpada hi té una traça clàssica, mentre que la tapa de la pica baptismal ja segueix el disseny que posteriorment es va realitzar.

El projecte efectuat deu dies més tard varia substancialment la làmpada, que és dissenyada de forma més estilitzada, amb un mecanisme que possibilita que la tapa pugi verticalment cap al sostre pel centre de la làmpada, i no que s’obri amb frontissa lateral com estava previst en el primer projecte.

Pels documents que es conserven, es pot assegurar que tant la tapa com la làmpada les va fer la fundació Bronces de Arte X. Corberó, de Barcelona. Del contingut d’una de les cartes,es pot deduir que la construcció del disseny de la làmpada i l’encaix dels mecanismes per fer pujar i baixar la tapa no va ser fàcil.

Sembla que es va inaugurar el 1965. De fet, la carta en què s’expliquen les complicacions del disseny de la làmpada està datada l’1 de febrer d’aquest any.

Descripció

Ignasi Colomer va fer el disseny global de l’espai: la pica, la seva tapa i les decoracions de les parets. La pica de pedra té decoracions florals alternades amb unes creus gregues. La tapa era de fusta d’estil neogòtic. La decoració de les parets, que avui encara es conserva i que es va tornar a refer passada la guerra, repeteix un mateix mòdul amb un rectangle llis en blanc i un quadrat amb una decoració geomètrica amb relleu de color gris. A les parets laterals hi ha un escut i a la frontal una vidriera. La volta de creueria de la intersecció té com a decoració una gran constel·lació amb un estrella central on a cada part hi ha un medalló amb la representació d’un dels quatre evangelistes.

Com ja hem dit, la reforma que Miquel Llacuna fa del baptisteri consisteix en la tapa de la pica baptismal i en la làmpada. La tapa té forma cònica. És d’acer inoxidable amb unes incrustacions en bronze groc amb forma de petxina. En el vèrtex hi ha una pinya també feta de bronze. La petxina s’utilitza moltes vegades com a instrument per agafar l’aigua del baptisme i tirar-la sobre el cap del batejat. Per al cristianisme, la petxina és símbol de vida, com ho és també la pinya per als semítics.

La tapa ascendeix verticalment. Interiorment, quan puja, té una llum que il·lumina suaument la pica.

La làmpada, molt simple, és el·lipsoïdal, no té cap més altre tipus de decoració que la pròpia estructura i els elements funcionals són els decoratius. Dues el·lipses paral·leles serveixen de base a setze cons de vidre glaçat que són els llums.