Igualada/Altar de Sant Antoni Maria Claret

Altar de Sant Antoni M. Claret d’Igualada

Any del projecte: gener de 1959

Any de la inauguració:  23 d’octubre de 1960

Lloc: Basílica de Santa Maria d’Igualada (plaça del Bruc, Igualada)

Història:

La primera notícia que tenim de la intenció de construir aquest altar és de l’any 1950.Però, pel que sembla, aquesta intenció no es va materialitzar fins nou anys després, ja que no serà fins al gener de 1959 que trobarem un primer projecte.  Segons la còpia de la memòria que es conserva, Miquel Llacuna va presentar dos pressupostos, un de 164.750 pessetes i un altre de 179.000 pessetes.

El 4 de novembre de 1959 ja es treballa en l’altar.[6] El 23 d’octubre de 1960, dins les fetes del Gremi del Tèxtil de la ciutat, el bisbe de Vic, Ramon Masnou i Boixeda, el consagra.

 D’aquest altar es conserven una gran quantitat de estudis i esbossos que ajuden a comprendre l’evolució del treball que va fer Miquel Llacuna per executar el projecte.

Un primer projecte, del gener de 1959, ja té l’estructura i la distribució actual. Les parets tenen un estampat de creus gregues sobre un fons carbassa, mentre que la volta, poc detallada, és resolta amb tons verds. Malgrat que aquest primer projecte no és el definitiu, deixa definida la policromia a les parets com a tret distintiu.

La imatge del Sant Antoni M. Claret, dret predicant, està situada en el centre d’un plafó/retaule, conjunt que també trobarem en la construcció final.

Un segon projecte, solament esbossat i que no va reeixir més que en un estudi al llapis, variava la imatge del sant i no el presentava com a predicador sinó com a teixidor, ofici que Claret va exercir durant la seva estada a Igualada.

El tercer projecte, no datat, té la decoració que finament s’executarà. El color en la decoració de les parets és ja contundent. El color verd és el dominant, i s’hi simulen uns cortinatges amb un estampat de creus gregues daurades.  A la volta s’hi insinuen unes escenes figuratives que, en altres esbossos, detallen que són al·legòriques al sant.

La resta de documentació ja són evolucions del tercer projecte fins a la execució final. Bàsicament els estudis que fa Miquel Llacuna en totes aquestes evolucions són de color, tant per a les parets com per a la volta.

Pel que fa a la decoració de les parets, va estudiant diverses formes geomètriques i colors dins una gamma de grocs, taronges i verds. Finalment, es decanta pel color verd per a les parets i pel groc i taronja per a la volta.

En la decoració de la volta hi trobem dues versions: una de figurativa molt semblant, tant iconogràficament com simbòlicament, amb la volta de la capella dedicada a aquest mateix sant als Claretians de Barcelona; i una altra versió, que és la que finalment es va fer, amb una decoració geomètricofloral i amb creus gregues.

Descripció:

L’altar de Sant Antoni M. Claret és el tercer altar lateral del cantó dret de la basílica, comptant des de l’altar major.

Està presidit per la imatge del sant com a predicador, dret amb una mà al cor i amb l’altra alçada. Aquesta imatge està situada en el centre d’una plataforma adherida a la paret que combina marbres vetats de dos colors blancs, perifèrics, i ocres a la part central, amb unes petites decoracions rectangulars incrustades i daurades de fons vermells, amb representacions d’eines pròpies de l’ofici de teixidor. Aquesta decoració a manera d’un retaule està coronada per l’escut de l’arquebisbat de Cuba.

A les parets laterals hi ha un estucat de color verd on dues sanefes geomètriques de tipus lineals emmarquen un dibuix floral. A la part superior, que toca a la volta, trobem un estucat carbassa amb unes creus gregues de color més intens.

La volta, a quatre vents, té un decoració floral, que es repeteix en cada una de les parts i que fa un joc simètric radial que té el punt central en la creueria des d’on penja la làmpada. L’ornamentació de la volta és de color groc amb un fons carbassa.

A més d’aquesta decoració, Miquel Llacuna també va dissenyar la mesa, els canelobres, les làmpades de paret i la central i la placa commemorativa que està situada a la pilastra de la dreta.

Els canelobres són de coure groc, amb unes formes estilitzades. Aquest mateix estil és utilitzat en el Crist de sobretaula i la làmpada del sostre.

La placa commemorativa té un text que diu: «Sant Antoni Mª Claret,/ fou treballador tèxtil/ en aquesta ciutat/ l’any 1825./ Predicà a la clerecia/ i al poble els anys/ 1840 – 41 – 43 – 44 – 50 – 60,/ amb fruit abundós. /En recordança perpètua 23 d’octubre de 1960».(veure:  http://www.miquelllacuna.com/?page_id=424  )